Chatt

Operationskollen kan hjälpa din klinik att korta köerna              till delaktiga patienter att minska strykningar att undvika felmedicinering

Kontakta oss Bli kontaktad Läs mer

Vad gör Operationskollen?

Operationskollen är en tjänst för vårdgivare som hjälper att aktivera och delaktiggöra patienter och närstående kring en operation!

Patienten och deras supportnätverk får med Operationskollen ett individualiserat verktyg som följer med, coachar och stöttar genom hela processen - Inför, kring och efter Operationskollen!

Här nedan visar vi ett litet urval av vad Operationskollen kan göra för dina patienter


Praktiskt

Hur? Var? När? Det är en hel del att hålla reda på som patient.

Operationskollen hjälper till med alla praktiska frågor och förberedelser och guidar och stöttar patienten steg för steg - Oavsett om det gäller smärtlindring efter operationen eller duschning inför!

Personligt

Appen sållar automagiskt - Innehållet skräddarsys av appen efter användaren.

Efter att ha chattat med vår bot när appen startas för första gången, anpassas appen efter de individuella förutsättningarna!

Träning

För många operationer är högkvalitativ rehabilitering en förutsättning för ett bra operationsresultat.

Med mobilanpassade rörliga instruktionsvideor och aktiv coachning visar Operationskollen hur och peppar patienten genom sin rehabilitering!

Men tänk om...

När frågorna dyker upp ska man inte behöva ringa en telefonlinje (eller i värsta fall sätta sig på en akutmottagning).

Appen hjälper patienten till svaren på de vanliga frågorna och ser till att hjälpa "rätt" patient till kontakt med kliniken!

Direkt i kalendern!

Operationskollen integrerar direkt med användarens kalender och de kan använda vilken app de vill! Appen kommer dessutom med individanpassade påminnelser för att guida steg för steg.

Patienten håller alltså koll helt på sina egna villkor!

Smidigare Smidigast

Införande av Operationskollen kräver ingen anpassning av befintliga IT-system och kräver ingen administration från kliniken.

Användaren kan också använda appen helt utan krav på mobilt bankID eller liknande.

Smidigare än så blir det inte!

Och mycket mer...

Intresserad? Kontakta oss så ser vi hur Operationskollen kan passa för just er

Kontakta oss Bli kontaktad

Vårdgivare? Välkommen till framtiden

Med Operationskollen blir dina patienter och deras anhöriga mer insatta och delaktiga i sin vård.

De ges bättre möjlighet att ta ett aktivt ansvar inför sin operation och i sin rehabilitering.

Nöjda, trygga patier - Helt enkelt ett recept på bättre sjukvård!

Minska svinnet

När operationer ställs in på grund av patientberoende faktorer, såsom att en patient missat fasta eller glömt att göra uppehåll med läkemedel står verksamheten i värsta fall med tom operationssal trots kö.

Det är vitalt, både för verksamhetens och patientens skull, att chanserna att kunna utföra en planerad operation maximeras.

Med Operationskollen som coach har patienten det verktyg som krävs för att ta detta ansvar - Operationskollen hjälper på det sättet verksamheten att minska antalet inställda operationer.

Bättre resultat

När patienterna blir mer insatta och mer delaktiga leder det till bättre sjukvård.

Bättre förberedda patienter som vet på förhand hur förberedelser, avdelningsupplägg och rehabilitering kommer att se ut kan ta ett större ansvar genom hela kedjan.

Inom exempelvis ortopedi är rehabilitering A och O - Ökad förståelse och motivation till rehabilitering ger bättre träning vilket resulterar i bättre postoperativ funktion och mindre smärtor.

Integrerat i verksamheten

Operationskollen integreras enkelt i verksamheten och blir en naturlig del i operationskedjan på kliniken.

Redan när patienten accepteras för operation eller i samband med kallelse instrueras patienten att använda sig av appen.

När patienten sedan kommer för ett inskrivningsbesök har hen redan mycket bättre förutsättningar att förstå sin operation och kan vara med och fatta välinformerade beslut och besöken kan ägnas åt individen istället för att informera om rutiner.

Enkelt, smidigt, snabbt

Att komma igång med Operationkollen är oerhört enkelt och snabbt! Ni som vårdgivare tar bara fram er patientinformation och appen byggs efter era förutsättningar.

Befintliga IT-lösningar behöver inte anpassas för Operationskollen och IT-avdelningen behöver inte ens vara inblandad - Operationskollen är ett verksamhetsverktyg!

Operationskollen kan i de allra flesta fall direktupphandlas och ingen lång eller krånglig inköpsprocess krävs!

Lönsamt

Sjukvården har begränsade resurser - För att klara sitt uppdrag måste dessa resurser utnyttjas så effektivt som möjligt.

Genom att hjälpa till att skapa förutsättningar för er som vårdgivare att minska strykningar, korta vårdtider och förbättra resultat så kan Operationskollen assistera i att frigöra stora resurser.

Opererande verksamhet är dyrt - Och även till synes små förbättringar kan få enorma ekonomiska vinster för verksamheten - Med Operationskollen är ekvationen enkel - Det lönar sig att aktivera sina patienter!

Räkna på värdet för just din klinik

eHälsa på era villkor!

Operationskollen anpassas efter era villkor, förutsättningar, processer och önskemål. Som vårdgivare styr och äger ni innehållet - Allt medicinskt innehåll i appen är ert och tar avstamp i den skriftliga information ni använder idag och informationen kan återanvändas hur ni vill.

Intresserad? Kontakta oss så ser vi hur Operationskollen kan passa för just er

Kontakta oss Bli kontaktad Läs referenser

Att se är att tro

För den absolut snabbaste genomgången av vad Operationskollen gör - Se det här klippet! Efter 30 sekunder har du en bra överblick, när du är klar kan du läsa mer om de olika funktionerna här.

Det här klippet kan även visas upp i exempelvis väntrum och underlättar integreringen av Operationskollen i er vårdkedja.

Inför utdelningen av Medtech4Health Innovation Award gjordes denna film med Jesper Hessius där han berättar mer om vad som ligger bakom arbetet med Operationskollen.

Efter att du sett filmen kan du läsa mer om de olika utmärkelserna Operationskollen blivit nominerad till här

Referenser

Du behöver inte ta vårt ord för det - Se vad våra kunder och användare säger själva!


Toppenbra! Man är lite vilsen inför en stor operation och denna app hjälpte mig mycket.

Ulf, patient


Detta är en kanon app. Helt otroligt bra.

Stina, patient


Alltså ert uppdateringsflöde är ju helt fantastiskt, jag är så imponerad.

Vi hade det som framgångsfaktor på vår redovisning att det varit lätt att samarbeta med er på Operationskollen.

Hade vi inte haft appen hade vårt förbättringsarbete blivit platt fall, ingenting.

Viveka Larsson, Operationskoordinator


Jag fick svar på frågor och efter var just de små enkla rörelserna i mobilen bra. Mobilen fick följa med in i badrummet och jag kunde göra gympan kontrollerat.

Anders, patient


Jag vill bara tacka för att Operationskollen finns. Jag har haft så mycket nytta och glädje av att ha den i min telefon. Fantastiskt.

Anna, patient


Pressklipp


Om man jämför med november, december i fjol då vi strök ungefär 50 patienter på grund av platsbrist - det vill säga det fanns inga vårdplatser på avdelningen -

så har vi inte haft en enda strykning under de här fyra månaderna och det är rätt imponerande.

Martin Andersson, Klinikchef
I intervju med P4-Västmanland angående det stora förändringsarbete där Operationskollen ingått.


Prisad app ska hjälpa patienter

Jnytt om Införandet av Operationskollen i Region Jönköping


Personligt bemötande ger snabbare hemgång

Dagens Medicin om förbättringsarbetet på Ortopedkliniken i Västerås


Effekten på vårdtiderna är att den har minskat betydligt. Förut låg de på 4-5 dagar, nu ligger de på 1-2

Susanna Antonsson, verksamhetsutvecklare
Till Socialstyrelsens projekt "Digital Verksamhetsutveckling i Vården".


Du har läst vad våra användare och kunder säger - Scrolla vidare för att se hur enkelt din klinik kan komma igång - Eller hoppa till någon av de här delarna!

Av integritetsskäl används fingerade patientnamn. Vissa referenser har kortats ned.

Snabbt Raketfart.

Att komma igång med Operationskollen går inte bara snabbt - Det går med raketfart för både kliniken och för patienten.

För kliniken

Att implementera förändringar i vården behöver inte ta tid, vara krångligt eller dyrt.

Från start till slut kan implementeringen av Operationskollen gå på 4 veckor - Det är såklart inte en slump.

Vi är nämligen övertygade om att kortare ledtider är en nyckel för att de verktyg och tjänster som sjukvården använder verkligen ska kunna gagna sjukvården och spela på sjukvårdens villkor!För patienten

Att komma igång med Operationskollen-appen som patient är varken krångligt eller omständligt.

Från start till slut kan konfigurationen gå på någon enstaka minut - Det är såklart inte en slump.

Vi är nämligen övertygade om att så låga trösklar som möjligt för att tillgodogöra sig de bästa verktygen är en nyckel för att nå ut till patienter och närstående!Hjälper er att lyckas med

ERAS Tjänstedesign Rapid Recovery Patientkontrakt

Operationskollen finns till för att hjälpa sjukvården att arbeta smartare. Genom att hjälpa er verksamhet med patientaspekten av ert förbättringsarbete stöttar Operationskollen era patienter genom processen och ser till att arbete med t.ex. ERAS / Rapid Recovery kan ske på ett både säkert och tryggt sätt.


När Region Jönköping införde Operationskollen lyfte man in arbetet i ett större tag i verksamheten. Arbetet hade tre ben: Tjänstedesign, Patientkontrakt och, så klart, Operationskollen.

Tjänstedesign

Att arbeta med tjänstedesign är att sätta sig i patientens skor - Hur ser våra processer egentligen ut ur deras perspektiv?

Genom att arbeta systematiskt med patientperspektivet kunde man i Region Jönköping få upp ögonen för en rad områden som kunde förbättras - Ställen där processen exempelvis optimerats ur ett vård- men inte patientperspektiv, vilket i slutändan ofta resulterar i en suboptimerad vårdprocess.

Hela implementeringsarbetet med Operationskollen tar avstamp i patientperspektivet på operationsprocessen - Tjänstedesign-konceptet blev därför en naturlig inkrokning i implementeringsarbetet, samtidigt som det kunde ge större ringar på vattnet för kliniken!

Patientkontrakt

Patientkontrakt är ett sätt att tydliggöra vad sjukvården förväntar sig av patienten - Vad är deras roll i vårdkedjan, vilket ansvar förväntar vi oss att de tar och vad är egentligen sjukvårdens åtaganden gentemot patienten?

Genom att tydliggöra detta för patienten med hjälp av ett Patientkontrakt och sedan, med Operationskollen, ge dem verktyget att faktiskt lyfta det ansvaret underlättades hela processen för både patienten som nu kunde veta precis vad som förväntades av dem och för sjukvården som nu hade patienter som nu visste precis vad de skulle göra.

Genom att arbeta aktivt med patientdelaktighet kan man också lyfta över ansvar på patienten - Så länge de har verktyg att ta det ansvaret. Med hjälp av patientkontrakt blir hela det arbetet både tydligare och mer transparent.

Kom igång

När er klinik fattat beslut om att införa Operationskollen för era patienter hjälper vi er genom hela implementationsprocessen. Intresserad av hur implementationsprocessen går till? Kontakta oss så berättar vi mer eller se hur er klinik kan vinna på att använda Operationskollen.

Läs om värdet Kontakta oss Bli kontaktad

Hur går det till?

Operationskollen är en tjänst som skräddarsys för varje klinik.
Implementeringen utgår helt utifrån klinikens förutsättningar, önskemål och prioriteringar.

Genom att förstå era och era patienters utmaningar bygger vi tillsammans en tidslinje över patientens resa genom vården - Utifrån detta kan vi sedan börja utforma Operationskollen för just er!


Er egen information!

Tillsammans med Operationskollen utformar ni på kliniken själva ert material - De unika och specifika instruktioner som finns i just er verksamhet kan ni använda direkt i Operationskollen!
Vi lotsar er genom hur ert nuvarande patientmaterial kan anpassas för ett mobilt format och vi bistår med best practices. Kliniken äger såklart informationen - Resultatet blir bättre patientinformation för patienter både med och utan app!

Alla är olika

Både kliniker och patienter skiljer sig åt! - Ni styr själva hur Operationskollen ska fungera för just era patienter.
Utifrån ert nuvarande patientflöde ser vi hur appen bäst kan förbättra för era patienter. Genom att identifiera de största utmaningarna kan vi också möjliggöra de största förbättringar i verksamheten!

Tillgängligt direkt!

Efter att materialet är godkänt lanseras det i appen på AppStore och Google Play och är redo att börja användas direkt!
Vi tror på dynamisk och levande information och korta ledtider - Tillsammans gör det att ni kan vara säkra på att patienterna har rätt information, även om facit ändrats - Självfallet är det helt gratis att uppdatera och ändra innehållet i appen!

Integrera i kedjan!

Det digitala arbetet är inte allt - Den fysiska verksamheten måste vara med!
Vi tar fram material som skickas ut med er kallelse vilket gör att patient och närstående kan börja använda appen redan innan de kommer till er. Ni får även informationsmaterial som ni kan använda på både avdelning och mottagning. Det riktigt intressanta inträffar när kliniken börjar utnyttja de nya förutsättningarna och kan arbeta mer effektivt!

Kom igång

När er klinik fattat beslut om att införa Operationskollen för era patienter hjälper vi er genom hela implementationsprocessen. Intresserad av hur implementationsprocessen går till? Kontakta oss så berättar vi mer eller se hur er klinik kan vinna på att använda Operationskollen.

Läs om värdet Kontakta oss Bli kontaktad

För vem?

Anpassad efter din mamma patient bror patient syster patient pappa patient

Operationskollen är till för att användas av både patienter och deras närstående.

Genomsnittsålder för patienter skiljer sig stort mellan olika grupper - Appen är från grunden designad för en äldre målgrupp än de flesta appar för att bättre möta dina patienters behov.

Design är nämligen inte bara hur någonting ser ut, det är också hur det fungerar - Operationskollen är redan från första byggsten utformad för att just din patient och dennes närstående ska ha så bra förutsättningar som möjligt för att kunna tillgodogöra sig information och känna sig motiverad under hela processen.

Fotavtryck


4

regioner


7

sjukhus


>2500

patienter & närstående / år

Efter en framgångsrik pilot i Västerås - Som hyllats inte bara av regionen och media utan även lyfts fram av Socialstyrelsen har Operationskollen snabbt fått en bred spridning i Sverige.

Operationskollen har spridits till 7 olika sjukhus i Sverige och hjälper patienter både med polikliniska och inneliggande operationer - Över 2 500 patienter och närstående har hjälpts av Operationskollen det senaste året, en siffra som stiger raketartat med Operationskollens expansion.

Efter att inledningsvis ha fokuserat på Ortopedi stöttar nu Operationskollen alla opererande specialiteter! Sedan 2019 arbetar vi särskilt med Gynekologisk kirurgi.

En nyckel till att Operationskollen kunnat spridas så pass snabbt är de låga trösklarna för att komma igång!

Utmärkelser

Operationskollens innovativa lösningar på dagens och morgondagens utmaningar i hälso- och sjukvården har uppmärksammats av flera olika aktörer.
Här kan du läsa mer om ett axplock.


Medtech4Health Innovation Award

Medtech4Health Innovation award lyfter implementeringar av medicinteknik som leder till betydelsefulla förbättringar av vården. Detta för att lyfta fram goda exempel och sprida dessa som inspiration för andra.

Operationskollen var 2018 en av tre finalister i tävlingen som avgjordes på Swedish Medtechs årsmöte. Du kan läsa mer om priset på länken nedan eller se filmen lite längre ned på denna sida.
Läs mer

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har valt att lyfta fram Operationskollen som ett gott exempel på verksamhetsintegrerad IT-utveckling i den e-utbildning som tagits fram för att inspirera till att arbeta med digital verksamhetsutveckling.

På deras hemsida kan du läsa mer om hur Operationskollen skapar förutsättningar för verksamhetsförändring och hur arbetet med Operationskollen hos Ortopedkliniken i Västerås gått till.
Läs mer

Guldskalpellen

Guldskalpellen delas ut av Dagens Medicin för att belöna insatser och initiativ som leder till ökad kvalitet på sjukvården i Sverige. Operationskollen var 2017 en av finalister till Guldskalpellen tillsammans med Ortopedkliniken i Västerås.

I och med den stora kvalitetsförbättring som skedde i samband med att Ortopedikliniken i Västerås införde Operationskollen och gjorde om sin elektiva verksamhet nominerades arbetet till priset, ett av Sveriges största sjukvårdspris.
Läs mer

Vitalis Stipendium

Operationskollen var 2018 en av tre finalister till Vitalis Stipendium, ett pris som delas ut för att lyfta och uppmärksamma initiativ som genom digitalisering och nytänkande skapar nytta för individ, verksamhet eller samhälle.

Priset delas ut på Vitalis som med sina 5 000 deltagare är Nordens ledande konferens och mässa kring eHälsa och framtidens vård och omsorg.
Läs mer

Guldstänk

Årets Innovatör utses av Almi Mälardalen. Priset delas ut till en innovativ person, team eller företag som på ett föredömligt sätt arbetat fram en tjänst eller produkt som i något avseende är helt ny för marknaden. Operationskollen var 2018 en av tre finalister till priset.

"Genom att sätta individen i fokus och skapa trygghet för patienten och dess närstående har man genom ny teknik skapat användarvänlighet och helhetsbild genom hela flödet samt ett personligt bemötande. Företagets lösning effektiviserar och frigör användandet av spetskompetens vilket ger stora kostnadsbesparingar för samhället."
Läs mer

SKAPA Talang

Stiftelsen SKAPA delar varje år ut pris i Alfred Nobels minne till innovatörer i hela landet. Detta prestigefyllda pris delas ut till den eller de unga personer, som gjort mest förtjänstfulla insatser när det gäller nyskapande och kreativitet, utveckling av produkter och tjänster som kan leda till kommersiella möjligheter. Utmärkelsen ger kraft åt innovationsklimatet i Sverige.s

"Genom att skapa trygghet och delaktighet för patienter och dess närstående, har innovatören [Jesper Hessius] med nytänkande och modern teknik skapat de bästa förutsättningarna för goda operationsresultat. Lösningen är en användarvänlig tjänst som ger patient och närstående, information och en helhetsbild inför och efter en operation. Tekniken frigör användandet av spetskompetens, vilket ger stora kostnadsbesparingar för samhället."
Läs mer

Träffa teamet

Operationskollen kommer från golvet. Säg hej till teamet.

Jesper Hessius

Jesper Hessius är legitimerad läkare och apputvecklare. Han har tidigare gjort en rad uppmärksammade appar som Pillerkollen, Labblistan och Klinikkurt.

Han har även suttit i styrelsen för Apotekarsocietetens sektion för läkemedelsinformation och där startat och lett poddcasten Läkemedelspodden som belyser aktuella ämnen inom läkemedelsområdet.

Jesper brinner för hälso- och sjukvårdsutveckling och tror att förbättrade IT-lösningar är en vital och nödvändig del av morgondagens sjukvård!

Kontakta mig på jesper [a] operationskollen.se!

Kerem Aktas

Kerem Aktas har en bakgrund inom försäljning och som implementationskonsult av verksamhetsintegrerade IT-system och är välrenommerad expert inom projekt- och portföljhantering.

Som patient och närstående har Kerem själv sett hur dagens sjukvård kan producera vård i världsklass!

Samtidigt dras man med stora ineffektiviteter och har stora utmaningar med att informera och engagera patienter och deras närstående.

Kontakta mig på kerem [a] operationskollen.se!

Christopher Af Bjur

Christopher af Bjur är en agil javascriptuptvecklare med erfarenhet från annonsbranschen med fokus på skalbara javascriptlösningar och användarförståelse.

Från sina erfarenheter i sjukvården har Christopher själv upplevt hur svårt det kan vara att vara patient.

Det vill Christopher vara med att ändra på - För att se till att alla som möter sjukvården, gör det med samma goda verktyg för att vara aktiva och delaktiga!

Kontakta mig på christopher [a] operationskollen.se!

På den europeiska horisonten!
Vi på Operationskollen är stolta över att, bland tusentals sökande, ha valts ut av Europakommissionen till Horizon 2020-programmets projekt för små och medelstora bolag!

Med stöd av Horizon 2020 har vi tillsammans med europeiska partners arbetat för att se till att Operationskollens unika lösning kan nå ännu fler av Europas medborgare.

Med engagerade och aktiva patienter ser vi till att hela unionens hälso- och sjukvård kan fungera bättre!Testa själv

Ladda ned Operationskollen gratis till iOS och android och se hur dina patienter skulle kunna engageras i, och ta ansvar för, sin egen sjukvård.

Vi feedback!

Vi hörs väl?


Bli kontaktad